Su carrito de compras está vacío
 
English Polski Spanish 
Buscar un manual
 

(p.Ej. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony)
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Usuarios conectados
Actualmente hay 1095 visitantes online.
Productos
Información
Destacado
Inicio >> PHILIPS >> AX2300/00C Manual de Usuario
 
 0 artículo(s) en Su carrito 

PHILIPS AX2300/00C
Manual de Usuario


¡Twitee acerca de este producto y obtenga $1.00 de crédito en la tienda para uso!
  • Descargable
  • Formato PDF
  • Manual completo
  • Idiomas: English, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Polish
Precio: $4.99

Descripción del PHILIPS AX2300/00C Manual de Usuario

Manual del propietario completo en formato digital. El manual estará disponible para descarga como archivo PDF después de que lo compre.

El Manual del Propietario (a veces llamado Manual del Usuario o Guía del Usuario) contiene información sobre cómo utilizar su dispositivo. Después de colocar la orden le enviaremos las instrucciones de descarga a su dirección de e-mail.

The manual is available in languages: English, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Opiniones de los clientes
No hay comentarios de productos.

TEXT_PDF_SNIPPET
VOORZIENINGEN
Programmeren van titelnummers U kunt maximaal 30 nummers in een programma opslaan. U kunt hetzelfde nummer meer dan eens in het programma opslaan.
4

VOORZIENINGEN / VERHELPEN VAN STORINGEN
RESUME en HOLD U kunt de weergave onderbreken en (zelfs na langere tijd) vervolgen vanaf de plaats waar de weergave stopte (RESUME) en u kunt alle knoppen van de speler vergrendelen om alle functies te blokkeren (HOLD). Gebruik hiervoor de schuifschakelaar RESUME-HOLD-OFF.
FF

R

â¢

ES U

M

E

â¢

H

O

L

D

1 Als de weergave gestopt is, kiest u een nummer met â of §. 2 Druk op PROG om het nummer op te slaan. yPROG gaat branden, het geprogrammeerde gaat branden, het geprogrammeerde titelnummer en P met het totale aantal opgeslagen nummers worden weergegeven. 3 Kies en bewaar alle gewenste nummers op deze manier. 4 Druk op 2; om de weergave van de door u gekozen nummers te starten.
ESP

LIN E

OUT /

PROG

yPROG wordt aangegeven en de weergave begint. ⢠U kunt het programma controleren door PROG meer dan 2 seconden lang ingedrukt te houden. yHet display toont alle opgeslagen nummers in de j uiste volgorde. Opm.: â Als u op PROG drukt en er geen nummer wordt gekozen, wordt SELECt weergegeven. â Als u probeert meer dan 30 nummers op te slaan, wordt FULL weergegeven. Wissen van het programma ⢠Als de weergave gestopt is, drukt u op 9 om om het programma te wissen. yCLEAr wordt één keer weergegeven, PROG gaat uit en het programma wordt gewist
ESP

RESUME â vervolgen vanaf de plaats waar u stopte 1 Zet de schuifschakelaar op RESUME tijdens de weergave om RESUME te activeren. yRESUME wordt weergegeven. 2 Druk op 9 telkens u de weergave wilt stoppen. 3 Druk op 2; telkens u de weergave wilt hervatten. yRESUME wordt weergegeven en de weergave gaat verder vanaf het punt waar u ze had stopgezet. ⢠Om RESUME te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op OFF. yRESUME gaat uit.
ESP RESUME

HOLD â alle bedieningsknoppen vergrendelen Vergrendel de knoppen van de speler door de schuifschakelaar op HOLD te zetten. Als er nu een toets ingedrukt wordt, gebeurt er niets. Dit is bijvoorbeeld handig als u de speler in een tas meeneemt. Met HOLD voorkomt u onverhoedse werking van andere functies. 1 Zet de schuifschakelaar op HOLD om HOLD te activeren. yAlle knoppen worden vergrendeld. HoLd wordt weergegeven als er een knop wordt ingedrukt. Als de speler is uitgeschakeld, wordt HOLD alleen weergegeven bij het indrukken van 2;.

ESP

HOLD

ESP

PROG

2 Om HOLD te inactiveren, zet u de schuifschakelaar op OFF. Opmerking: Als u HOLD uitschakelt door de schuifschakelaar op RESUME te zetten en opnieuw start, dan gaat de weergave daar verder waar u gestopt bent.

Opmerking: Het programma wordt ook gewist als de stroomtoevoer wordt onderbroken, het deksel van de CD-speler opengaat of de speler automatisch uitschakelt.

Kiezen van verschillende afspeelmogelijkheden-MODE Het is mogelijk nummers in willekeurige volgorde af te spelen, een nummer of de CD te herhalen en de eerste seconden van een nummer af te spelen. 1 Druk tijdens de weergave zo vaak als nodig op MODE om één van de volgende functies te activeren. Het display toont de huidige functie. ySHUFFLE : Alle nummers van de CD worden in willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één keer gespeeld zijn. ySHUFFLE REPEAT ALL : Alle nummers van de CD worden in willekeurige volgorde herhaald. yREPEAT : Het huidige nummer wordt steeds weer gespeeld.
ESP SHUFFLE REPEAT ALL

Verhelpen van storingen WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie. De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet ⢠Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst zijn, of de contactpunten schoon zijn. ⢠Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan. ⢠Bij gebruik in de auto, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de batterijen van de speler. In het display staat no diSC ⢠Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het etiket naar boven). ⢠Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is. In het display staat nF diSC ⢠Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op uw cd-recorder. In het display staat HOLD en/of de toetsen reageren niet ⢠Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit. ⢠Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten. Er worden nummers van de cd overgeslagen ⢠De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon. ⢠RESUME, SHUFFLE of PROGRAM is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit. Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit ⢠Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op 2;. ⢠Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze schoon. ⢠Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in. ⢠Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler. Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn. ⢠Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaansteker schoon is. Wacht tot het apparaat aangepast is aan de temperatuur.

yREPEAT ALL : De volledige CD wordt steeds weer gespeeld. y SCAN: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers worden na elkaar gespeeld. 2 De weergave begint in de gekozen modus na 2 seconden. ⢠Om naar de normale weergave terug te keren, drukt u verschillende keren op MODE tot de displayaanduiding uitgaat. ESP Conventionele draagbare CD-spelers slaan bij schokken of trillingen tijdens de weergave vaak delen van de CD over. De ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP), waarvan uw speler is voorzien, voorkomt dergelijke onderbrekingen als uw speler aan lichte trillingen wordt blootgesteld. Bij inspannende sporten kan ESP onderbrekingen in de weergave echter niet voorkomen. Ook vormt dit geen bescherming tegen schade als de speler valt! Op dit apparaat is ESP standaard ingeschakeld. Je kunt ESP ook uitschakelen. ⢠Houd MODE langer dan 2 seconden ingedrukt. y ESP verdwijnt. ⢠Houd MODE nogmaals langer dan 2 seconden ingedrukt. y ESP verschijnt eenmaal in het display. ESP aan â ESP uit âESP aan

Quizás también quiera comprar

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Manual de Usuario

Manual del propietario completo en formato digital. El manual estará disponible para descarga como …

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

SDT-7785 HITACHI
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 780 BECKER
Manual de Servicio

Manual de servicio completo en formato digital (archivo PDF). Los manuales de servicio por lo genera…

$4.99

EV-S1000E SONY
Manual de Usuario

Manual del propietario completo en formato digital. El manual estará disponible para descarga como …
>
Parse Time: 0.172 - Number of Queries: 129 - Query Time: 0.042